Werkwijze

Bij het intakegesprek wordt er een uitgebreide anamnese afgenomen. Lichaam, geest, voeding en levensstijl van de cliënt worden daarbij  ondervraagd. Er wordt gekeken naar houding en fysieke conditie van de cliënt.
Vanuit de eerste bevindingen wordt er een behandelplan opgezet. 
Na 3 behandelingen wordt er met de cliënt overlegd of voortzetting zinvol is. Het aantal behandelingen verloopt altijd in samenspraak met de cliënt. Over het algemeen zijn meer behandelingen nodig bij langdurige of chronische klachten.
Na een behandeling kan het zijn dat er lichaamsoefeningen meegegeven worden. Dit is om herhaling van klachten te voorkomen en de conditie van lichaam en geest te verbeteren.

Shiatsu therapie is voor alle leeftijden en kan in overleg zeer goed naast reguliere behandelingen uitgevoerd worden.

Wanneer er complicaties ontstaan of duidelijke aanwijzing van onvoorziene klachten wordt advies van arts gewenst en waar mogelijk is in samenwerking gehandeld.

Algemene richtlijnen voor een behandeling         

  • Draag gemakkelijk zittende kleding, bij voorkeur katoen.
  • Draag (schone) sokken.
  • Neem geen zware maaltijd voor de behandeling.
  • drink extra water na de behandeling.
  • neem na de behandeling wat tijd en ruimte voor u zelf  in verband met reactie van de behandeling.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is wettelijke verplicht, opgelegd door de WGBO.
Het dossier bevat aantekeningen over gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Brengt balans in lichaam en geest.

Geeft diepe rust in het lichaam.

Brengt verandering in het
ZIJN.

Kan de mens gelukkig maken.