Overgang

De overgang wordt nog te vaak gezien als de ‘grote’ veroudering van de vrouw. Maar het mooie van de overgang is, dat de vrouw een algehele metamorfose mag ondergaan in haar ZIJNskracht. We mogen dit niet zien als lastig, maar als een ontmoeting met je ware ZIJN. Het is de tijd om het onderzoek in jezelf aan te gaan. Wat past nog bij je, waar wordt je (te) moe of onrustig van, hoe is je conditie?

Vaak rennen we maar door, zonder te voelen wat het lichaam al een tijd aangeeft. De woorden; het kan nog wel even of ik heb dit altijd zo gedaan dus moet ik dit nu ook kunnen. Dit zijn de valkuilen waar lichaam en geest aan onderdoor kan gaan. Als werkende vrouw, moeder, huisvrouw, sporter, enz. hebben we heel wat ballen hoog te houden.

Ook als vrouw heb je grenzen waar vaak te weinig rekening mee gehouden wordt, waardoor de overgang als een bom in kan slaan.

We zien steeds vaker dat vrouwen vroeger in de overgang komen. vanaf +/- 40 jaar kunnen de eerste symptomen optreden. Als jonge vrouw verwacht je niet dat de lichamelijke en geestelijke veranderingen die je op die leeftijd ervaart het begin van je overgang kan zijn. Omdat de maatschappij en medische wereld onvoldoende bekend is dat de overgang veel meer verschijnselen kent en deze al tot 10 jaar voor het stoppen van je menstruatie kunnen optreden. Door deze onwetendheid kunnen er verwarringen optreden, waardoor er verkeerde diagnoses gesteld worden. Er wordt dan gedacht aan depressie, burn-out, overspannen, of men wijst naar omstandigheden thuis of op het werk. Jammer genoeg wordt de vrouw hierin niet erkent en moet hierdoor soms een eenzaam pad bewandelen. De overgang van de vrouw die van nature zo zuiver is, wordt hierdoor onderdrukt en niet meer herkent.  

Het is ‘zo’ van belang dat de vrouw bewust de overgang in gaat, zodat men de lichamelijke en geestelijke veranderingen op kan vangen. Zo kunnen de hormonale schommelingen geleidelijk verlopen, zodat er geen grote uitschieters in het lichaam ontstaan.
Door een Acupunctuur-Shiatsu behandeling wordt je ondersteund in het overgangsproces en wordt je gezien als vrouw in bloei met wijsheden die ongekend zijn.

Het zien en gezien worden is de waarachtigheid van Leven.

Veranderingen die op kunnen treden tijdens de overgang zijn: snel prikkelbaar, slaapproblemen, weerzin ervaren, nachtzweten, angst of paniekgevoelens, sneller nerveus, vergeetachtig, minder stress bestendig, verminderde libido, enz.

Voor uitgebreide informatie ga naar de website Vrouw en Overgang

Brengt de zuivere waarheid aan het licht.

Geeft diepe rust in het lichaam.

Brengt verandering in het
ZIJN.

Zet de ziel aan het denken.